sortiment výrobkov
na stránkách výrobcu
sortiment výrobků
na stránkách výrobce
title-image-commercial-lights

Osvetlenie

kancelárií

Pri osvetlení kancelárskych priestorov je dôležité špecifikovať charakter vykonávanej zrakovej činnosti. Ak sa zameriame na bežnú kancelársku prácu, potom veľmi ľahko nájdeme požiadavky na osvetlenie v príslušnej norme, ktorá definuje ako požadovanú hladinu intenzity osvetlenia, tak aj ďalšie parametre určujúce kvalitu osvetlenia.

Spôsob osvetlenia, voľbu svietidiel, resp. osvetľovacej sústavy si môžeme zvoliť podľa ľubovôle. Možno použiť svietidlá pre priame osvetlenie (stropné, alebo zápustné), pre nepriame alebo zmiešané osvetlenie (závesné, nástenné, alebo stojace).

Dôležité je zamerať svoju pozornosť na výber svietidiel so zodpovedajúcimi optickými vlastnosťami a správny postup pri návrhu osvetlenia.