sortiment výrobkov
na stránkách výrobcu
sortiment výrobků
na stránkách výrobce
title-image-commercial-lights

Osvetlenie

ordinácií

Existuje mnoho predpisov a noriem definujúcich požiadavky na osvetlenie ordinácií. A to ako z hľadiska požadovanej intenzity osvetlenia, tak z hľadiska požadovaných vlastností použitých svietidiel. Jednotlivé zdravotnícke zariadenia môžu mať veľmi špecifické požiadavky, a preto by mal návrh vykonať odborník, tak aby všetky tieto požiadavky boli splnené.

Všetko však závisí od prístupu. Naše skúsenosti nám ukazujú, že osvetlenie ordinácie lekára môže byť navrhnuté tak, aby spĺňalo všetky tieto požadované parametre a súčasne vytvorilo prostredie príjemné ako pre personál, tak aj pre pacientov. Pre personál je to najmä vytvorenie optimálneho rozloženia jasov. Napríklad v prípade používania miestneho osvetlenia špeciálnymi vyšetrovacími svietidlami , kde sú dosahované vysoké hodnoty intenzity osvetlenia a tým aj jasov je nutné vytvoriť v blízkom i vzdialenom okolí prechod tak, aby nebol zrak unavovaný príliš veľkým kontrastom.

Pre pacientov je zase dôležitý prvok psychologického, upokojujúceho pôsobenia. A to všetko možno dosiahnuť modernými svietidlami so špičkovým dizajnom. Vzhľadom k vysokým požadovaným intenzitám osvetlenia je použitie moderných svetelných zdrojov ako sú žiarivkové trubice tretej generácie T16 s merným výkonom nad 100 lm / W, alebo LED zdrojov dôležitým aspektom ovplyvňujúcim prevádzkové náklady.