sortiment výrobkov
na stránkách výrobcu
sortiment výrobků
na stránkách výrobce
title-image-commercial-lights

Osvetlenie

reštaurácií

Ak je bar súčasťou reštaurácie, volíme väčšinou rovnaký charakter a intenzitu osvetlenia ako v reštaurácii. Ak je naopak umiestnený samostatne môžeme sa pustiť do odvážnejšieho návrhu osvetlenia. Klasické nasvetlenie barového pultu a vystaveného tovaru za barmanom môžeme doplniť o rôzne farebné efekty.

Tie môžu byť buď statické, alebo dynamické - napríklad zmeny farieb pomocou RGB LED zdrojov. Najdôležitejšími kritériami sú vytvorenie požadovanej atmosféry a kvalitatívne parametre osvetlenia. Svetelná atmosféra by mala zodpovedať charakteru daného podniku. Veľké množstvo svetla nám zabezpečí bezproblémovú konzumáciu pokrmov, hodí sa však skôr do závodných jedální. Naopak akcent na vybrané prvky interiéru (stoly, bar, obrazy) dodá priestoru intimitu. Pre akcentové osvetlenie sú najlepšie reflektorové svietidlá.

S použitím reflektorových svietidiel úzko súvisia kvalitatívne parametre. Pri zlom rozmiestnení reflektorov do zorného poľa zákazníkov alebo všade sa pohybujúcej obsluhy, môže naopak dôjsť k nežiaducemu oslneniu, ktoré zapríčiní nepohodu zákazníkov či zamestnancov. S kvalitatívnymi parametrami osvetľovacej sústavy tiež súvisí farebné podanie svetelných zdrojov a tým výsledný dojem z podávaných pokrmov.