sortiment výrobkov
na stránkách výrobcu
sortiment výrobků
na stránkách výrobce
title-image-reference

Recepcia a kantína

spoločnosti Eurowag

Snaha poskytnúť svojim zamestnancom čo najlepšie pracovné zázemie doviedla spoločnosť Eurowag ku kompletnej premene firemného zázemia vrátane kantíny s kaviarňou, recepcie aj sociálneho zázemia, ku ktorému prizvali architektov zo štúdia DESK architekti Martina Kačírka a Jakuba Děngeho.

Autori projekt popísali týmito slovami:

"Reštaurácia spoločnosti Eurowag vznikla v mieste bývalej pivárne, ktorá sa nachádzala na prízemí kancelárskej budovy na Vyšehrade, kde práve spoločnosť Eurowag sídli. Snaha managementu zabezpečiť pre zamestnancov centrály kvalitnú gastronómiu priamo v budove, ale aj prostredie pre celodenný relax mimo kancelárskeho podlažia, či len miesto pre vychutnanie kávy, dala vzniknúť tomuto originálnemu priestoru. Reštaurácia je členená do troch častí - rýchle občerstvenie v blízkosti výdajného pultu, kantína a kaviareň, ktoré hoci sú spojené v jediný celok, líšia sa svojou funkciou, charakterom , vybavením, ale aj spôsobom osvetlenia. "

3 odlišné priestory = 3 rôzne druhy osvetlenia

Hlavný odbytový priestor reštaurácie je osvetlený zavesenými profilmi Femtoline 35X zo sortimentu belgického výrobcu Delta Light, ktoré sú v celej ploche zníženého stropu doplnené prisadenými svietidlami Boxy R, čím je dosiahnuté rovnomerného osvetlenia na každom mieste reštaurácie. Lokálne, napríklad v mieste kde je použitý drevený podhľad, sú jedálenské stoly osvetlené smerovými bodovými reflektormi Boxy R, inštalovanými v trojfázových lištách skrytých medzi jednotlivými smrekovcovými latami.

Kaviareň, ktorá je situovaná v nárožnej polohe budovy je v kontakte s uličnom parterom, je výnimočná najmä svojou príjemnou atmosférou. Tú okrem použitých materiálov navodzujú aj svietidlá Zaferrano zo série Romeo a Giulietta, zavesené priamo z priznaného železobetónového stropu. Tie sú doplnené smerovými bodovými reflektormi Boxy R v lištách. Výdajný pult kuchyne zaberá protiľahlú stranu reštaurácie. Aj tu je drevený podhľad z ktorého sú zavesené svietidlá Boxy z produkcie Delta Light a sú doplnené smerovými bodovými reflektormi z rovnakej série.

Večernú pohodovú atmosféru navodzujú nástenné svietidlá Orbit od Delta Light inštalované na dubovými doskami obloženú stenu, ktorá je oproti presklenej fasáde a oddeľuje priestor reštaurácie od hlavnej recepcie a hygienického zázemia, ktoré prešli stavebnými úpravami súčasne s reštauráciou, a uplatnený dizajn, materiály i použité osvetlenie nadväzujú na rovnaké princípy. "