sortiment výrobkov
na stránkách výrobcu
sortiment výrobků
na stránkách výrobce
title-image-reference

The Crossing - dynamická vila

s prvkami vidieckej architektúry

Pôvodne tu bývali nekonečné pasienky dobytka, dnes v drsnej krajine Nového Zélandu stojí súkromná vila nesúca meno The Crossing.

Projekt vznikol na mieru spisovateľovi, ktorý pre tvorivú prácu oceňuje pokojné a inšpiratívne prostredie, zároveň má byť jeho dom miestom vhodným pre stretávanie priateľov. Architekti zo štúdia 2 Architects pre neho vytvorili súčasnú stavbu nesúcu prvky miestnej vidieckej architektúry.

Limitovaná, avšak precízne zvolená, paleta materiálov sa obmedzuje na betón, oceľ a cédrové drevo. Teda materiály odkazujú na tradičnú architektúru miestnych farmárskych budov. Dramatické a odvážne tvaroslovie domu ho od okolitých stavieb znateľne odlišuje. Sofistikovaná poloha na vrchole kopca nad zátokou poskytuje veľkolepé výhľady z panoramatických okien.

Čelne presklenú fasádu domu tvoria veľkoformátová okná, zmývajúce hranicu medzi vnútorným a vonkajším priestorom. Tvarovanie okien kopíruje niekoľkonásobne lomenou líniou strechy. Opláštenie budovy tvorí kovová schránka, súvisle pokrývajúca steny aj strechu. S neutrálne farebnosťou plášťa budovy korešpondujú panely z cédrového dreva v interiéri ošetrené olejom, prevažne čierne zariaďovacie predmety a betónová podlaha. Oceľ, zakomponovaná do interiéru, má podobu vstavaného poschodia, umiestneného priamo nad kuchyňou.

Štruktúru domu definujú 2 hlavné osi. Dlhá severojužná os kopírujúca 10metrový betónový koridor vedúci od vstupných dverí skrze celý dom. Druhá os pretína dom od západu na východ. Vzniknuté kríženie os dalo meno celému projektu - The Crossing. Prirodzene tiež delia priestor na "tmavý" a "svetlý". Tmavá časť číta súkromné priestory majiteľov, svetlá potom spoločenskú obytnú časť.

Ideu svetlých a tmavých piestorov skutočne uviedlo v život až svetelné riešenie. Projekt osvetlenia bol od samého počiatku nosným prvkom celého projektu. Pracovalo sa na ňom systematicky od začatia prác na štúdii domu. Túto úlohu zverili architekti zo štúdia 2 Architects do rúk svetelných technikov zo spoločnosti Delta Light. Svetlý priestor definuje presklená stena, za ktorou nájdeme multifunkčnú obývaciu časť s kuchyňou a jedálňou. Spoločenský priestor, rámovaný cédrovým obkladom, prirodzene vyžaduje intenzívnejšie svetelné riešenie, než je tomu v tmavej časti. V tej prevažuje čierne farebné ladenie a kľudovému poňatiu priestoru zodpovedá tiež tlmenejšie svetelné riešenie. Práve tento svetelný kontrast je ideovou myšlienkou celého projektu.